Blankettarkiv

 

Här hittar du alla de blanketter som kan vara aktuella för dig som ska ansöka om arbetslöshetsersättning, vill bli medlem eller göra förändringar i ditt medlemskap.

 

Medlemskap

Inträde och utträde

Medlemsavgifter

 • Autogiromedgivande
  För dig som vill betala din avgift via autogiro. När du ansökt om och beviljats medlemskap i Elektrikernas a-kassa skickas alltid en förtryckt autogiroblankett ut till dig per post.

 

Arbetslöshetsersättning

 

Ansökan om ersättning

 • Anmälan om arbetslöshet
  Blanketten "Anmälan om arbetslöshet" ska fyllas i och skickas in till a-kassan när du första gången ansöker om arbetslöshetsersättning, samt en gång per år under arbetslösheten.
 • Arbetsgivarintyg
  Arbetsgivarintyget ska fyllas i av din arbetsgivare och skickas in till a-kassan i original. Kontrollera alltid att uppgifterna i intyget är korrekta innan du skickar in det till a-kassan.
 • Egen uppsägning
  Du som sagt upp dig på egen begäran kan använda denna blankett för att redogöra för skälen till den egna uppsägningen. Blanketten kan också användas av den som tackat nej till ett erbjudande om arbete.

Företagare

 • Arbetsintyg för företagare
  För dig som varit företagare, eller som fortfarande bedriver egen verksamhet i någon form, exempelvis som bisyssla.
 • Utlämnandeblankett till Skatteverket
  Om du haft eller har ett företag behöver a-kassan uppgifter om företagets deklarerade resultat. Ett alternativ till att skicka in deklarationshandlingar är att fylla in denna utlämnandeblankett, som innebär att Skatteverket skickar en sammanställning över företagets resultat m.m. till a-kassan.

Studier

Övrigt

 • Intyg för deltidsanställd brandman
  En deltidsanställd brandman eller brandförman som blivit arbetslös i sin huvudsakliga anställning har inte rätt till arbetslöshetsersättning utan att denna blankett fylls i.
 • Uppgifter om utlandsarbete
  Om du arbetat i annat EU-land (d.v.s. inte Norge) ska du fylla i uppgifter om ditt arbete på denna blankett, för att a-kassan ska kunna begära intyg från behörig myndighet i det land där du arbetat. Om du arbetat i Norge ska du och din arbetsgivare i Norge i stället fylla i de blanketter som finns på nav.no.