Ersättning vid arbetslöshet

 

Om du söker en kortfattad beskrivning av vad du som arbetslös måste göra för att Elektrikernas a-kassa ska kunna behandla din ansökan om arbetslöshetsersättning, gå till sidan "Hur går ansökan till?".

 

Kort om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring.

 

Ersättning från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen betalas ut till den som är medlem i en arbetslöshetskassa och som, förutom arbetsvillkoret, också uppfyller ett så kallat medlemsvillkor. Storleken på dagpenningen beror på den inkomst du hade innan du blev arbetslös. Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning lämnas med ett belopp per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster, och bestäms utifrån den sökandes dagsförtjänst och normalarbetstid. Dagpenningen betalas ut med högst 910 kronor per dag. Efter de 100 första dagarna är den högsta dagpenningen 760 kronor.

 

Ersättning från grundförsäkringen betalas ut med högst 365 kronor per dag. Detta grundbelopp betalas ut till den som inte varit medlem tillräckligt länge, men som i övrigt uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning, bland annat det så kallade arbetsvillkoret. Grundbeloppet kan betalas ut tidigast från och med den dag sökande fyller 20 år.

Både för grundförsäkringen och den inkomstrelaterade försäkringen lämnas ersättning för högst fem dagar per vecka under en period av 300 ersättningsdagar. Varje ersättningsperiod föregås av sju dagars karens.

 

Vill du veta mer? Klicka här!