Vanliga frågor

Arbetslöshetsersättning

 • 1. Jag blir snart arbetslös, vad ska jag göra?
  74 AV 114 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Det första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För en beskrivning av hur du ansöker om arbetslöshetsersättning, klicka här.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 2. Jag börjar arbeta mitt i en vecka, hur ska jag fylla i mitt kassakort?
  16 AV 25 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Du ska redovisa arbete från och med den dag du börjar arbeta. Om du exempelvis är anställd att arbeta heltid från och med onsdagen, fyller du i 8 timmars arbete på onsdagen, 8 timmars arbete på torsdagen och 8 timmars arbete på fredagen. På lördagen och söndagen fyller du i rutan ”förhindrad”, om du inte utfört arbete dessa dagar. Glöm inte att meddela Arbetsförmedlingen att du börjat arbeta.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 3. Jag tänkte börja studera på distans, kan jag göra det som arbetslös?
  13 AV 20 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Den som uppbär ersättning från a-kassan kan under vissa omständigheter studera på deltid, upp till 50 procent av heltidsstudier, utan att arbetslöshetsersättningen påverkas. För att a-kassan ska kunna avgöra om du har rätt att studera under arbetslösheten ska du använda blanketten, ”Ansökan om att få studera under arbetslösheten”.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 4. Hur lång tid tar det innan jag får beslut om ersättning?
  27 AV 46 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Det beror på hur komplett din ansökan om ersättning är när den inkommer till a-kassan. Elektrikernas a-kassa eftersträvar att kunna fatta beslut om ersättning samma dag som din ansökan om ersättning är fullständig. Läs mer om handläggningstid här.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 5. När kommer min första utbetalning?
  20 AV 37 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Det beror på hur komplett din ansökan om ersättning är när den inkommer till a-kassan. Elektrikernas a-kassa eftersträvar att kunna fatta beslut om ersättning samma dag som din ansökan om ersättning är fullständig. Utbetalning sker i regel på torsdagen veckan efter det att a-kassan fattat beslut om ersättning. Läs mer om handläggningstid här.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 6. Min ersättningsperiod håller på att ta slut. Vad ska jag göra?
  29 AV 45 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Om du, dag 300 i ersättningsperioden, är förälder till barn under 18 år, har du rätt till en förlängning av ersättningsperioden med 150 dagar. A-kassan hanterar detta med automatik, och kontrollerar elektroniskt mot Skatteverket om du uppfyller villkoren till förlängd ersättningsperiod. Om du uppfyller villkoren, skickas ett beslutsbrev till dig om detta. Du behöver alltså inte begära förlängning av din ersättningsperiod, eller skicka in underlag som styrker att du är förälder. Du behöver bara fortsätta skicka in dina kassakort till a-kassan.

   

  Du som inte har barn kan ha rätt till en ny ersättningsperiod om 300 dagar, om du under din senaste ersättningsperiod arbetat på ett sådant sätt att du uppfyller ett arbetsvillkor inom en ramtid av 12 månader. A-kassan kommer att ta kontakt med dig nöär c:a 50 dagar återstår av din ersättningsperiod för att utreda om du uppfyller ett arbetsvillkor.

   

  Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor, ska du ta kontakta arbetsförmedlingen för att undersöka dina möjligheter att delta i jobb- och utvecklingsgarantin med rätt till fortsatt ersättning i form av aktivitetsstöd.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 7. Ni har skickat mig information om deltidsarbete trots att jag inte arbetat deltid. Vad har blivit fel?
  3 AV 11 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  I förordningen om arbetslöshetsförsäkring anges definitionen av deltidsarbete: ”Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka.”

   

  I praktiken innebär detta att deltidsbegränsningen påverkar alla som arbetar och är arbetslös med arbetslöshetsersättning under samma vecka. Om du har fått information om deltidsarbete från a-kassan betyder det att du omfattas av deltidsbegränsningen. Informationsbrevet beskriver på vilket sätt du påverkas av begränsningen.

   

  Läs mer om deltidsbegränsningen i tidningen Elektrikern, nr 5/2010.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 8. Jag har inte fått mitt arbetsgivarintyg, kan jag skicka in några andra handlingar i stället?
  40 AV 57 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg i original till a-kassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

  Om du har svårt att erhålla arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta a-kassan för att förhöra dig om vilka åtgärder du kan vidta, och vilka uppgifter a-kassan behöver av dig om du inte lyckas skaffa arbetsgivarintyget.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 9. Vilka intyg behöver a-kassan om jag blir arbetslös?
  21 AV 46 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  I de allra flesta fall räcker det med blanketten Anmälan om arbetslöshet och arbetsgivarintyg. Båda blanketterna ska skickas in i original till a-kassan. Om du uppburit särskilda ersättningar, till exempel ackordsersättning, eller sjuklön, kan arbetsgivaren även behöva fylla i blanketten Komplettering till arbetsgivarintyg. Om du fått ersättning från Försäkringskassan under månader då du också arbetat kan du behöva skicka in blanketten Uppgifter från Försäkringskassan.

  Ju mer fullständigt underlag du skickar in, desto snabbare går handläggningen. Om de handlingar du skickar in är bristfälligt ifyllda kommer a-kassan att be dig åtgärda bristerna genom att skicka dig ett brev med rubriken ”Begäran om komplettering”.

   

  Du kan se alla tillgängliga blanketter i vårt blankettarkiv.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 10. Jag är inte längre arbetslös. Hur meddelar jag detta till a-kassan?
  25 AV 43 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Du ska i första hand meddela detta till Arbetsförmedlingen. När du avanmält dig från Arbetsförmedlingen går en signal till a-kassan om att du inte längre är arbetssökande.

  På ditt kassakort ska du fylla i rutan för ”Markera om du påbörjat en anställning eller en utbildning under ovanstående veckor”, om arbetslösheten upphört på grund av arbete eller utbildning.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 11. Kommer utbetalningen in på mitt bankkonto?
  29 AV 33 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Utbetalning sker direkt till ditt bankkonto, om vi har uppgift om detta. Du kan anmäla ditt bankkontonummer på swedbank.se/kontoregister.

  Om Swedbank, som sköter a-kassans utbetalningar, saknar uppgift om ditt kontonummer, skickas en utbetalningsavi till dig med posten. När du hämtar ut din ersättning med hjälp av avin kan du ange ditt bankkontonummer på avins baksida, för att försäkra dig om att utbetalningarna fortsättningsvis sker till ditt bankkonto.

  Observera att Elektrikernas a-kassa inte har något eget register över bankkontonummer.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 12. Jag ska börja arbeta i Norge, vad bör jag tänka på?
  7 AV 20 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  När du arbetar i ett EU- eller EES-land, dit Norge räknas, är huvudregeln att du omfattas av lagstiftningen och  arbetslöshetsskyddet i det land där du arbetar.


  Du måste själv se till att du omfattas av den norska arbetslöshetsförsäkringen när du börjat arbeta. På Grensetjänstens hemsida finns mycket matnyttig information för dig som funderar på arbete i Norge, inklusive telefonnummer till de norska myndigheter du kan behöva ta kontakt med.


  När du försäkrat dig om att du omfattas av den norska arbetslöshetsförsäkringen kan du, om du vill, begära utträde ur Elektrikernas a-kassa. Du behöver inte ta med dig några handlingar från Elektrikernas a-kassa till Norge, så länge du inte söker arbetslöshetsersättning där.

   

  Läs även artikeln om arbete utomlands i tidningen Elektrikern, nr 8/2010, samt i broschyren "För dig som söker arbete i annat EU-EES-land eller Schweiz".

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 13. Vad gäller för mig som anställd i bemanningsföretag?
  20 AV 22 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Under det gångna året har det kommit ett antal domar som gett större möjligheter än tidigare att bevilja ersättning till medlemmar som arbetar i ett bemanningsföretag. Nu har även Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen uttalat att det inte finns anledning att behandla anställda i bemanningsföretag på annat sätt än andra anställda när det gäller rätten att ”fyllnadsmarkera”.

  Elektrikernas a-kassa behandlar därför anställda i bemanningsföretag på samma sätt som andra anställda, vilket innebär att ersättning kan betalas ut under en deltids- eller timanställning i ett bemanningsföretag.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 14. Arbetsförmedlingen är stängd min första arbetslösa dag, vad ska jag göra?
  5 AV 15 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Dagar som Arbetsförmedlingen är stängd räknas som arbetslösa dagar, om du anmäler dig på Arbetsförmedlingen den första dagen då Arbetsförmedlingen åter är öppen. Detta framgår av 6 kapitlet, 1 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter(IAFFS 2009:1) om arbetslöshetsförsäkring.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 15. Hur räknas de 7 karensdagarna under röda dagar?
  18 AV 20 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Dagpenning lämnas till den som är arbetslös under högst fem (5) dagar per vecka. Dagpenning får inte lämnas för lördagar och söndagar, men lämnas däremot för röda dagar, om de infaller under måndag till fredag. Detsamma gäller karensdagar. Läs mer i 20-21 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 16. Måste jag som arbetslös ta ett arbete med lägre lön än jag får i a-kassa och inkomstförsäkring?
  18 AV 28 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Den som är arbetslös och ansöker om arbetslöshetsersättning måste vara beredd att anta ett erbjudande om arbete, om arbetet kan anses vara lämpligt. Vad som är lämpligt arbete anges i 44 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Av denna paragraf följer bland annat att du inte är skyldig att acceptera ett arbete med sämre lön än vad kollektivavtalet på arbetsplatsen föreskriver.

   

  Om arbetsplatsen inte har kollektivtavtal gäller att du inte behöver acceptera ett arbete med sämre lön än vad arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag.

  Om kollektivavtal inte finns, och arbetsuppgifterna heller inte kan jämföras med villkoren på andra arbetsplatser, gäller att du inte är skyldig att acceptera ett arbete med en lön som understiger 90 procent av dagpenningen. För en arbetssökande med en dagpenning på 910 kronor innebär detta att en lön på 18 018 kronor per månad (eller 102,40 kr per timme) måste accepteras av den sökande för att arbetslöshetsersättningen inte ska påverkas.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 17. Hur lämnar jag in aktivitetsrapporten?
  6 AV 6 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Den som är arbetslös ska en gång i månaden meddela Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter som genomförts för att bryta arbetslösheten och vilka arbeten som sökts. Detta sker via en aktivitetsrapport som kan fyllas i på Arbetsförmedlingens webbplats. För att kunna fylla i rapporten måste du skapa ett konto till Arbetsförmedlingens ”Mina sidor”. Du behöver antingen e-legitimation eller en lösenordsinloggning för att kunna fylla i din rapport.

   

  Skapa konto till Arbetsförmedlingens ”Mina sidor”

   

  Syftet med aktivitetsrapporten är att Arbetsförmedlingen ska kunna bedöma om du aktivt söker arbete. Tillsammans med handlingsplanen utgör aktivitetsrapporten ett underlag för planeringen mellan dig och Arbetsförmedlingen för hur arbetslösheten ska hävas.

   

  Rapporten ska skickas in mellan den 1 och den 14 i månaden efter den månad rapporteringen avser. Exempelvis ska rapporten för november lämnas in mellan den 1 och 14 december. Den som inte lämnar in sin aktivitetsrapport i rätt tid riskerar att stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning. Även den som lämnat in rapporten, men som inte bedöms aktivt söka arbete, riskerar att stängas av från rätten till ersättning.

   

  Information om aktivitetsrapporten och dess innehåll

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


Medlemskap och avgifter

 • 1. Vilka är villkoren för medlemskap i Elektrikernas a-kassa?
  75 AV 155 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Den som är anställd inom elteknikbranschen, det vill säga starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen, har rätt att bli medlem i Elektrikernas a-kassa. Detta gäller även lärlingsanställningar.

   

  Även den som inte arbetar har rätt att bli medlem, om det senaste arbetet var inom elteknikbranschen.

   

  Den som är medlem i en annan arbetslöshetskassa, eller har fyllt 64 år, har inte rätt att bli medlem i Elektrikernas a-kassa.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 2. Har jag betalat min avgift?
  19 AV 34 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Du har själv ett ansvar för att se till att du betalat dina medlemsavgifter i rätt tid. A-kassan skickar normalt en påminnelse till dig om du missat att betala din avgift, men a-kassan kan inte garantera att påminnelseavierna når fram till dig. Ta därför för vana att kontrollera att du betalat din avgift till a-kassan varje månad. Om du är osäker är du välkommen att kontakta oss.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 3. När kommer avgiftsavierna?
  6 AV 10 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Avgiftsavier skickas per post till medlemmarna tre gånger per år, med fyra månadsavier per försändelse. Som alternativ till avgiftsavier per post kan du som medlem välja att betala dina avgifter via autogiro eller e-faktura. Kontakta a-kassan om du har frågor om dina medlemsavgifter, eller om du vill betala via autogiro eller e-faktura.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 4. Varför godtar inte min internetbank flera betalningar med samma OCR-nummer?
  10 AV 11 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Vissa internetbanktjänster tillåter inte att flera betalningar med samma OCR-nummer registreras samtidigt.  Du måste då slutföra varje betalning innan du registrerar nästa. Du kan också välja att göra endast en registrering, men med ett totalbelopp, till exempel 400 kronor om du vill betala fyra månadsavgifter.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 5. Jag har tappat bort min avgiftsavi. Hur gör jag?
  9 AV 12 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Du kan använda en tidigare avgiftsavi från a-kassan. Plusgironumret och OCR-numret är desamma varje månad. Du kan också kontakta a-kassan och be om betalningsuppgifter eller en kopia av din avgiftsavi.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 6. Jag har betalat för mycket till a-kassan, hur får jag tillbaks pengarna?
  6 AV 7 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  I normalfallet gör a-kassan automatiskt en återbetalning till dig, på det belopp du betalat för mycket. Du får då pengarna på en utbetalningsavi. Återbetalning sker via SUS, Swedbanks utbetalningssystem. Om du inte redan är ansluten till SUS kan du anmäla ditt bankkontonummer på swedbank.se/kontoregister. Om du vill ha beloppet tillgodo, för att betala framtida avgifter, eller om du vill ha pengarna insatta på ditt bankkonto, måste du kontakta oss.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 7. Är avgiften till a-kassan en del av fackavgiften?
  54 AV 80 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Nej, du får särskilda avier från Elektrikernas a-kassa som gäller a-kasseavgiften.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 8. Jag har betalat mina avgifter men får ändå påminnelser, varför?
  4 AV 10 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Troligen har du någon obetald avgift sedan tidigare. Om du har tidigare obetalda avgifter placerar a-kassan om dina betalningar så att den äldsta obetalda avgiften alltid betalas i första hand.

   

  Ring oss för att reda ut vilka avgifter som eventuellt är obetalda. Kontaktuppgifter hittar du här.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 9. Jag har precis blivit medlem i Elektrikernas a-kassa. Har ni uppgift om att jag varit medlem i en annan a-kassa tidigare?
  13 AV 23 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Ja, Elektrikernas a-kassa kan hämta uppgifter om ditt tidigare medlemskap elektroniskt. Om elektronisk informationsöverföring av någon anledning inte är möjlig, kontaktar vi dig och ber dig skicka in ett ”intyg om medlemskap” från din tidigare a-kassa.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 10. Jag vill betala avgiften med e-faktura - hur gör jag?
  16 AV 28 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  En e-faktura är en elektronisk faktura som kommer direkt till din internetbank. När du betalar den är betalningsdatum, belopp och OCR-nummer redan ifyllt. Du anmäler att du vill ha e-faktura när du är uppkopplad mot din internetbank.

   

  Gå in på anmälningssidan för e-faktura på din internetbank. Sök på vårt organisationsnummer, 802005-4758, eller ”Elektrikernas a-kassa” och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Det kostar inget att använda e-faktura.

   

  Om du ångrar dig kan du enkelt avaktivera e-faktura via din internetbank.

   

  Tänk på att du inte kan ansöka om att få betala med e-faktura för någon annan än dig själv. Du som anmäler dig till tjänsten e-faktura måste alltså vara densamma som är medlem i Elektrikernas a-kassa.

   

  Läs mer här.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 11. Vilket konto kan jag använda för autogiro?
  8 AV 15 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Du som är medlem i Elektrikernas a-kassa kan välja att betala dina avgifter via autogiro. Du anmäler dig genom att fylla i ett autogiromedgivande som du skickar in till a-kassan. Det konto medlemsavgiften ska dras ifrån måste ha dig som kontohavare. Det går bra att ansluta autogiro till ett delat konto, om du är en av kontohavarna. Däremot går det inte att anmäla någon annans konto för betalning av dina avgifter.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 12. Hur vet jag att autogirot blivit godkänt?
  7 AV 13 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  När Elektrikernas a-kassa registrerat att din avgift ska betalas via autogiro kan du kontrollera med din bank att autogirot godkänts. A-kassan skickar bara ut ett meddelande till dig om autogirot av någon anledning inte godkänts.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 13. När dras pengarna från mitt konto med autogiro?
  18 AV 22 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Om du som är medlem i Elektrikernas a-kassa betalar din avgift via autogiro, dras avgiften från ditt konto den 28:e, eller närmast föregående vardag om den 28:e inte är en bankdag, varje månad.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.


 • 14. Jag har bytt bank - vad ska jag göra?
  12 AV 19 PERSONER TYCKTE ATT DETTA SVAR HJÄLPTE DEM:

  Om du betalar dina medlemsavgifter till Elektrikernas a-kassa via autogiro och byter bank, ska du kontakta din gamla bank för överföring av autogiromedgivandet till din nya bank.

   

  Om din bank inte kan hjälpa dig med överföring av ditt autogiromedgivande ska du i stället meddela din gamla bank för att avsluta autogiromedgivandet. Fyll därefter i en ny blankett för autogiromedgivande, vari du anger ditt nya bankkontonummer, och skicka in det till a-kassan.

  HJÄLPTE DETTA SVAR DIG?  

  X

  Kommentera

  Tack för återkopplingen. Lämna gärna en kommentar också, vi läser alla kommentarer men har ingen möjlighet att svara.