Ansökan om medlemskap

Här ansöker du om medlemskap hos oss direkt och undertecknar med din e-legitimation.

Har du ingen e-legitimation kan du ändå fylla i din ansökan här och få den hemskickad till dig för underskrift alternativt skriva ut den själv. Enkelt och smidigt!

Skicka in din ansökan så fort som möjligt! Du kan tidigast bli medlem från och med den månad vi har fått din ansökan.

Gå med i facket också!

Visste du att du får bäst skydd i händelse av arbetslöshet om du är medlem hos både oss och facket? Läs mer och ansök om medlemskap hos Elektrikerförbundet på www.sef.se.

Steg 1: Fyll i formuläret

Personuppgifter
Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Om du blir eller är arbetslös använder vi uppgifterna för att kunna bedöma din rätt till arbetslöshetsersättning. Detta gör vi för att kunna fullgöra vår myndighetsutövning.
De flesta av uppgifterna samlar vi in direkt från dig som medlem. Dina adressuppgifter kommer löpande att uppdateras genom SPAR. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning kan vi komma att hämta in uppgifter exempelvis från Försäkringskassan, CSN, tidigare arbetsgivare och tidigare arbetslöshetskassa.
Uppgifterna sparas av oss så länge som krävs enligt gällande arkivlagstiftning.
Du kan när som helst begära att ta del av vilka personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Detta gör du genom att kontakta oss.
Om vi behandlar någon felaktig eller ofullständig uppgift om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgiften. Du har också rätt att göra invändningar mot vår behandling. Om du gör det får vi fortsätta behandla uppgifterna endast om vi har tvingande och berättigade skäl för vår behandling.
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med regelverket kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. På vår webbplats kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Arbetssituation:
Jag är anställd, eller var senast anställd, inom något av våra yrken. (Obligatorisk)

En anställning i Sverige inom starkström, svagström, hiss, el- och teknikservice, data, elektronik, larm eller energi.

Har du arbetat i ett annat EU/EES-land under de senaste 12 månaderna?
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran