Avsluta medlemskap

Om du inte längre vill vara medlem hos oss måste du skriftligen ansöka om att avsluta ditt medlemskap (begära utträde). Om du bara låter bli att betala dina avgifter förlorar du visserligen ditt medlemskap efter tre månader men du får då en skuld till oss som vi sedan kräver in.

Du kan avsluta ditt medlemskap på två sätt

  1. Du loggar in på Mina sidor och skickar ett meddelande där du skriver vilket datum du vill gå ur kassan.
  2. Du skickar ett brev till oss. Ange när du vill gå ur kassan samt ditt personnummer.

Du kan tidigast beviljas ett utträde den sista i den månad som vi får din begäran.

Din ansökan om utträde gäller bara ditt medlemskap i a-kassan. Vill du begära utträde från Elektrikerförbundet måste du själv kontakta dem.

 

Vad händer när du fyller 65 år?

När du fyller 65 år upphör medlemskapet i a-kassan automatiskt den 1:a i den månad du fyller år.

 

Viktig information om du går i pension före 65 års ålder

Om du går i pension tidigare än vid vid 65 år (förtidspension) måste du själv avsluta ditt medlemskap (begära utträde) hos oss.

 

 

Uppdaterad:
Kategorier: