Byta a-kassa

För att få byta till vår a-kassa från en annan a-kassa måste du arbeta inom något av våra verksamhetsområden.

Om du är arbetslös och söker inträde måste du ha arbetat inom någon av dessa verksamhetsområden senast du arbetade.

Din ansökan om inträde måste göras skriftligt. Om du ansöker om medlemskap hos oss kan vi hjälpa dig med övergången från din tidigare kassa.

Så här gör du när du vill byta till vår a-kassa

Ansök om medlemskap hos oss och ge oss fullmakt att begära om utträde ur din nuvarande a-kassa. Kryssa i alternativet "Jag vill ha hjälp med att byta a-kassa" under rutan "Inträde" på din ansökan om medlemskap så hjälper vi dig med detta.

Alternativt

Ta kontakt med din nuvarande a-kassa och begär själv utträde från den i anslutning till att du ansöker om medlemskap hos oss.

Så här gör du för ett sammanhängande medlemskap

För att få ett sammanhängande medlemskap måste du skicka in din underskrivna ansökan om medlemskap till oss senast under månaden efter att du gått ur din tidigare a-kassa. För att minimera risken för glapp kan du ansöka om medlemskap hos oss samtidigt som du ansöker om utträde från din gamla a-kassa.

Om du beviljas medlemskap hos oss får du ett beslut från oss där det framgår från och med vilken månad du är medlem. Du kan tidigast bli beviljad medlemskap från och med den 1:a i den månad du söker inträde.

Uppdaterad:
Kategorier: