Inbjudan till val av stämmoombud 2017

Elektrikernas arbetslöshetskassa bjuder in alla medlemmar till val av ombud och suppleanter till vår föreningsstämma som hålls den 31 maj 2017.

Publicerad:

När och var valen kommer ske för de olika valdistrikten framgår i dokumentet nedan.

Uppdaterad:
Kategorier: