Kallelse till val av ombud i valdistrikten

Elektrikernas arbetslöshetskassa kallar sina medlemmar till val av stämmoombud

Publicerad:

Under 2018 hålls val av ombud till a-kassans föreningsstämma, för en mandatperiod om 2 år. Ombuden väljs i a-kassans valdistrikt. Varje distrikt väljer det antal ombud som a-kassans styrelse beslutat. A-kassans valdistrikt sammanfaller med Svenska Elektrikerförbundets indelning av verksamhetskretsar.

Du som är medlem i Elektrikernas a-kassa har också möjlighet att lämna in förslag som du vill att föreningsstämman ska behandla. Sådant förslag ska ha inkommit skriftligen till a-kassan senast den 31 mars 2018.

Vid frågor om ombudsvalet, kontakta a-kassan per telefon, 0771-469 100, eller via e-post.

Valdistrikt 1
Tid
: 4 april, kl. 17
Plats: Solna folketshus

Valdistrikt 8
Tid: 19 februari 2018, kl. 16:30
Plats
: Malmö Folketshus, Olof Palmes plats 1

Valdistrikt 9
Tid: 9 mars 2018, kl. 10
Plats: ABF, Eskilstuna

Valdistrikt 15
Tid: Poströster tas emot till och med den 2 mars 2018
Tid: Valmöte den 5 mars 2018, kl. 16:30
Plats: Östra långgatan 13 B, Sundsvall

Valdistrikt 16
Tid: 15 februari 2018, kl. 16:30
Plats: Gustaf Fröding Hotell, Karlstad

Valdistrikt 31
Tid och plats: 20 februari 2018, kl. 17, Stadshotellet, Järnvägsgatan 24, Mjölby
Tid och plats: 22 februari 2018, kl. 17, Bergsslagsgården, Västgötegatan 25, Norrköping
Tid och plats: 1 mars 2018, kl. 17, Valla Folkhögskola, Studievägen 22, Linköping

 

Fler valdistrikt publiceras i samband med att valdatum rapporteras in från distrikten. Uppdatering sker löpande.

Uppdaterad: