2019

  • Utbetalningsdagar under jul och nyår

    Eftersom det är många helgdagar kommer vi inte kunna betala ut ersättning som vanligt. Datumen gäller under förutsättning att tidrapporterna inte kommer in för sent på kvällen och att det inte behövs någon utredning. Tidrapporter som kommer till oss...

  • Kallelse till val av ombud

    Elektrikernas arbetslöshetskassa bjuder in alla medlemmar till val av ombud och suppleanter till vår föreningsstämma som hålls den 3 juni 2019.  Nedan framgår när valen kommer ske för de olika valdistrikten:

  • Månadsuppgifter

    Du som har fått ersättning från oss någon gång under 2018 har i dagarna fått en kontrolluppgift från oss. Detta är den sista kontrolluppgiften vi skickar ut. Från och med 2019 ersätts de årliga kontrolluppgifterna av månadsuppgifter.