Kallelse till val av ombud

Elektrikernas arbetslöshetskassa bjuder in alla medlemmar till val av ombud och suppleanter till vår föreningsstämma som hålls den 3 juni 2019. 

Nedan framgår när valen kommer ske för de olika valdistrikten:

Publicerad:
Valdistrikt  Datum Tid Plats
1 21 februari 17:00 Vimpeln, Skytteholm svägen 2, Solna
2 19 februari 17:00 Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg
8 9 februari 16:30 Norra station Hässleholm
9 27 februari 18:00 Elite hotell, Eskilstuna
10 11 april 16:00 Grand Hotell Alingsås
15 28 februari 16:30 SEF, Östra Långgatan 13 B, Sundsvall
16 18 februari 16:30 Byggfackens hus, Posthornsgatan 8, Karlstad
21 20 februari 12:45 ABF Gävle
26 26 februari 18:00 Hotell Corallen, Gröndalsgatan 35, Oskarshamn
31 28 februari 18:00 ABF-s lokaler på Badhusgatan 8, Linköping


Om du inte vet vilket valdistrikt du tillhör, kontakta Elektrikernas arbetslöshetskassas kansli på telefonnummer 0771-469 100.

Observera att valdistrikt 28 höll ombudsval den 25 november 2018. Kallelse till detta val skedde i den särskilda ordning som följer av arbetslöshetskassans stadgar.

Förslag till stämman
Förslag som du vill att föreningsstämman ska behandla ska lämnas skriftligen till styrelsen före den 31 mars 2019. Sådana förslag skickas till nedanstående adress:

Elektrikernas arbetslöshetskassa
Box 45104
104 30 StockholmUppdaterad: