2020

  • Kallelse till val av ombud

    Elektrikernas arbetslöshetskassa bjuder in alla medlemmar till val av ombud och suppleanter till vår föreningsstämma som hålls den 2 juni 2020 på Runö Kursgård.

  • Ny medlemsavgift från 2020

    Medlemsavgiften till Elektrikernas a-kassa höjs med 10 kronor, till 120 kronor per månad från och med den första januari 2020.