2020

  • Höjt ersättningstak från dag 101

    Igår presenterade regeringen ytterligare beslut om höjt ersättningstak för a-kassan från och med den 29 juni 2020.

  • Regeringen lättar upp villkoren i a-kassan tillfälligt

    Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

  • Permittering

    På grund av coronaviruset har en del arbetsgivare helt eller delvis permitterat sina anställda. Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad.