2020

 • Telefontider under jul och nyår

  Här kan du se våra telefontider under jul och nyår.

 • Utbetalningar under jul och nyår

  Tidpunkterna för inlämning av tidrapporter och utbetalning av ersättning förändras i och med helgdagarna kring jul och nyår.

 • Val av stämmoombud 2020

  Här kan du se när och var valet kommer att ske för din valkrets.

 • Höjt ersättningstak från dag 101

  Igår presenterade regeringen ytterligare beslut om höjt ersättningstak för a-kassan från och med den 29 juni 2020.

 • Regeringen lättar upp villkoren i a-kassan tillfälligt

  Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

 • Permittering

  På grund av coronaviruset har en del arbetsgivare helt eller delvis permitterat sina anställda. Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad.