Föreningsstämma

Vi har vår föreningsstämma den 3 juni klockan 15.00

Publicerad:

Stämman kommer att hållas digitalt på grund av coronapandemin.

Hur fungerar det?
Vi skickar länk till mötet i kallelsen till alla ombud och inbjudna. 

Övriga medlemmar som vill delta ska skicka anmälan till Anna-Lena Lindberg, kassaföreståndare anna-lena.lindberg@elektrikernasakassa.se senast den 21 maj.

På stämman tas bland annat beslut om;
Nya stadgar
Rambudget för 2021
Årsredovisningen för 2019 
Frågor?

Har du som medlem några frågor om stämman är du självklart välkommen att kontakta oss.

Uppdaterad: