Kallelse till val av ombud

Elektrikernas arbetslöshetskassa bjuder in alla medlemmar till val av ombud och suppleanter till vår föreningsstämma som hålls den 2 juni 2020 på Runö Kursgård.

Publicerad:

Nedan framgår när valen kommer ske för de olika valdistrikten:

Valdistrikt  Datum  Tid  Plats
20 februari  17:00  Folkets Hus, Solna
2   25 februari 16:30 Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, våning 5, Göteborg
8 februari 11:00 Norra station, Hässleholm
26 februari   Plats och tid meddelas inom kort
10     Meddelas inom kort
15  26 februari 17:15 Medlefors Folkhögskola, Sundsvall
16  25 februari 16:30 Byggfackens hus, Posthornsgatan 8, Karlstad
21   25 februari 11:00 Folkets Hus, Sandviken
26 27 februari 16:30 SEF Region Syd, Fabriksgatan 9, Jönköping
31 28 februari 17:30 ABF Bergslagsgården, Västgötegatan 25, Norrköping

Om du inte vet vilket valdistrikt du tillhör, kontakta Elektrikernas arbetslöshetskassas kansli på telefonnummer 0771-469 100.

Förslag till stämman
Förslag som du vill att föreningsstämman ska behandla ska lämnas skriftligen till styrelsen före den 31 mars 2020. Sådana förslag skickas till nedanstående adress:

Elektrikernas arbetslöshetskassa
Box 45104
104 30 Stockholm

Uppdaterad: