Permittering

På grund av coronaviruset har en del arbetsgivare helt eller delvis permitterat sina anställda. Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad.

 

Publicerad:

Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig. Eftersom din anställning inte har upphört är du inte arbetslös i försäkringens mening. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan när du är permitterad. Det gäller även om du får sänkt eller ingen lön.

Tid med korttidsarbete eller korttidspermittering är överhoppningsbar. Vi räknar alltså inte med den tiden om du vid ett senare tillfälle ansöker om ersättning.

Om det blir mer förmånligt för dig att vi räknar med tiden kan vi göra det.

Uppdaterad: