2021

  • Karensvillkoret sänks

    Karensvillkoret sänks från sex dagar till två. Klicka på rubriken för att läsa mer.

  • Den 1 maj 2021 höjs medlemsavgiften till 140 kronor i månaden

    I samband med pandemin beslutade regeringen snabbt om en rad förbättringari arbetslöshetsförsäkringen. Den högsta dagpenningen höjdes från 910 kronor till 1 200 kronor om dagen.

  • Tillfälliga regler under 2021

    På grund av covid-19 infördes under 2020 en del förstärkningar i arbetslöshetsförsäkringen. Vilka tillfälliga regler är kvar och vilka försvinner?