Nu är det dags att nominera till ny styrelse på föreningsstämman

Valberedningens uppdrag är att på föreningsstämman lämna förslag till ny styrelse. Därför vill valberedningen få in nomineringar till styrelse.

Publicerad:

Nominera
• 3 styrelseledamöter
• 2 suppleanter
• 2 förtroendevalda revisorer
• 2 förtroendevalda revisorssuppleanter

Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

Den som sänder in nomineringen
• ska vara medlem i a-kassan
• uppge sitt namn och kontaktuppgifter
• ange sitt personnummer

Uppgifter som behövs om den nominerade
• är den nominerade medlem i a-kassan
• namn
• personnummer
• telefonnummer och mejladress
• har den nominerade accepterat nomineringen

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 23 april till valberedning@elektrikernasakassa.se

Stort tack på förhand!

EAK´s valberedning; Patrik Eriksson och Petter Johansson

Uppdaterad: