Tillfälliga regler under 2021

På grund av covid-19 infördes under 2020 en del förstärkningar i arbetslöshetsförsäkringen. Vilka tillfälliga regler är kvar och vilka försvinner?

Publicerad:

För att uppfylla ett arbetsvillkort ska du ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader. Om du inte har arbetat 60 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period av sex kalendermånader. Under var och en av dessa sex månader måste du ha arbetat minst 40 timmar.

Taket i den inkomstbaserade ersättningen är 1 200 kronor per dag de första
100 dagarna. Från dag 101 är taket 1000 kronor per dag.

Du som inte uppfyller medlemsvillkoret kan få upp till 510 kronor i ersättning
per dag.

Varje månad som medlem under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader. Från januari 2021 räknas varje månad åter som en månad.

Från 4 januari 2021 återgår vi till de vanliga reglerna med sex inledande karensdagar, då du inte får pengar.

Uppdaterad: