Dags att nominera ombud

Den 24 februari till den 20 mars 2023 kan du logga in här och nominera den du vill ska representera dig på årets stämma. Den 31 mars till den 9 april kan du sedan rösta på de som blivit nominerade i din valkrets. Även det gör du genom att logga in från den här sidan https://elektrikernasakassa.easyvote.se/

Publicerad:

Så här nominerar du
1. Fråga den du vill nominera om hen ställer upp.
2. Logga in i valsystemet EasyVote.
3. Nominera - lämna personnummer på den du vill nominera.

Du kan nominera hur många personer du vill och även dig själv. Den du nominerar måste vara medlem.

Ombudets roll på stämman
Enligt kassans stadgar ska ombuden vara 18 personer, och suppleanter ska vara 9. Ombudet representerar medlemmarna i beslut som rör vår verksamhet. Besluten handlar bland annat om vår ekonomi och våra stadgar. Vid behov, vanligtvis vartannat år, väljer ombuden också nya representanter till lediga förtroendeposter i föreningen.
Suppleanten deltar på stämman om det ordinarie ombudet inte skulle kunna delta.
Stämman hålls den 8 juni 2023 i Stockholm. Alla ombud ersätts med förlorad arbetsförtjänst och ersätts för sina utlägg i samband med stämman. Till föreningsstämman ska förtroendeposter till styrelsen väljas i år.

Valprocessen i korthet
• Nominera till ombudsvalet
24 februari till 20 mars 2023

• Rösta i ombudsvalet
31 mars till den 9 april 2023

• Föreningsstämma
8 juni 2023

Kontakta oss
Mejla till: ombud@elektrikernasakassa.se

Uppdaterad: