Lägg din röst på ditt eller dina ombud!

Perioden för att rösta är den 19 till 24 april.

Publicerad:

Logga in här: EasyVote

Ombudets roll på stämman

Enligt kassans stadgar ska ombuden vara 18 personer, och suppleanter ska vara 9. Ombudet representerar medlemmarna i beslut som rör vår verksamhet. Besluten handlar bland annat om vår ekonomi och våra stadgar. Vid behov, vanligtvis vartannat år, väljer ombuden också nya representanter till lediga förtroendeposter i föreningen.
Suppleanten deltar på stämman om det ordinarie ombudet inte skulle kunna delta.

Stämman hålls den 8 juni 2023 i Stockholm.

Alla ombud ersätts med förlorad arbetsförtjänst och ersätts för sina utlägg i samband med stämman. Till föreningsstämman ska förtroendeposter till styrelsen väljas i år.

• Rösta i ombudsvalet
19 april till den 24 april 2023

• Föreningsstämma
8 juni 2023


Kontakta oss
Mejla till: ombud@elektrikernasakassa.se

Uppdaterad: