Medlem

Det finns många anledningar till att vara medlem i a-kassan, men framför allt handlar det om trygghet.

För att inte stå utan ekonomisk trygghet om du blir av med ditt jobb bör du försäkra din lön. Det gör du när du går med i Elektrikernas a-kassa.

Om du blir arbetslös och är medlem i a-kassan kan du ha rätt till ersättning från oss. A-kassan täcker inkomster upp till 1200 kronor per dag.

Du som väljer att vara medlem både hos a-kassan och i Elektrikerförbundet omfattas dessutom av en inkomstförsäkring som ersätter upp till 80 procent av din faktiska lön vid arbetslöshet. 

Vem kan bli medlem?

Förutsättningen för att få ett medlemskap beviljat är att du arbetar inom Elektrikernas a-kassas verksamhetsområde eller att du arbetade inom vårt verksamhetsområde senast du arbetade.

Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige, inom elteknikbranschen, sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

Ansök om medlemskap direkt på webben

Vilka är villkoren för att bli medlem?

Du kan bara vara medlem i en a-kassa åt gången. Om du är medlem i en annan a-kassa och vill söka medlemskap hos oss hjälper vi dig att gå ur din nuvarande kassa. Fyll bara i på din ansökan att du vill att vi ska göra det.

Du kan tidigast beviljas inträde den första dagen i den månad vi fått din ansökan.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad kostar det?

Det kostar för närvarande 140 kronor per månad att vara medlem i Elektrikernas a-kassa. 

Hur betalar man?

Antingen kan du få avgiftsfakturor från oss eller så väljer du den allra smidigaste vägen: autogiro. Då dras pengarna från ditt konto varje månad och du behöver inte riskera att missa betalningarna och därmed riskera att förlora ditt medlemskap. Du anmäler autogiro via din internetbank eller på Mitt medlemskap.

Du kan även välja att betala dina avgifter via e-faktura. Sådan anmälan gör du direkt i din internetbank.

Medlemskap under tid i arbetsmarknadspolitiskt program

Du som deltar i arbetsmarknadspolitiska program via Arbetsförmedlingen får din ersättning utbetald från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd.

Vi råder dig att fortsätta att vara medlem i a-kassan under tiden du deltar i sådant program, eftersom din ersättning sänks till 223 kronor per dag om du avslutar ditt a-kassemedlemskap under den tid du deltar i programmet.

Granskad:
Kategorier: