Nyheter

 • Regeringen lättar upp villkoren i a-kassan tillfälligt

  Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

 • Permittering

  På grund av coronaviruset har en del arbetsgivare helt eller delvis permitterat sina anställda. Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad.

 • Kallelse till val av ombud

  Elektrikernas arbetslöshetskassa bjuder in alla medlemmar till val av ombud och suppleanter till vår föreningsstämma som hålls den 2 juni 2020 på Runö Kursgård.

 • Ny medlemsavgift från 2020

  Medlemsavgiften till Elektrikernas a-kassa höjs med 10 kronor, till 120 kronor per månad från och med den första januari 2020.

 • Månadsuppgifter

  Du som har fått ersättning från oss någon gång under 2018 har i dagarna fått en kontrolluppgift från oss. Detta är den sista kontrolluppgiften vi skickar ut. Från och med 2019 ersätts de årliga kontrolluppgifterna av månadsuppgifter.

Uppdaterad: