Nyheter

  • Ny medlemsavgift från 2020

    Medlemsavgiften till Elektrikernas a-kassa höjs med 10 kronor, till 120 kronor per månad från och med den första januari 2020.

  • Månadsuppgifter

    Du som har fått ersättning från oss någon gång under 2018 har i dagarna fått en kontrolluppgift från oss. Detta är den sista kontrolluppgiften vi skickar ut. Från och med 2019 ersätts de årliga kontrolluppgifterna av månadsuppgifter.

Uppdaterad: