Dags att nominera till styrelsen!

På Föreningsstämman den 8 juni 2023 ska nya ledamöter väljas. Perioden för att nominera är från den 5 till 19 maj. 

Det är nu dags att nominera ledamöter till styrelsen

3 ordinarie styrelseledamöter

1 styrelsesuppleant

1 förtroendevald revisor ska väljas på stämman

Mandatperioderna är fyra år på samtliga poster.

Nominera här: EasyVote, mellan den 5 och 19 maj 2023

• De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat sitt uppdrag.
• Efter att nomineringarna inkommit kommer valberedningen sammanställa inkomna nomineringar.
• Kassans ombud kommer att välja styrelse den 8 juni på föreningsstämman.

Nomineringen ska innehålla:
• Namn och personnummer


Frågor besvaras av a-kassans föreståndare Anna-Lena Lindberg via e-post: ombud@elektrikernasakassa.se

EAKs valberedning
Patrik Ericsson, Lars Pettersson, Roger Person, Fredric Lundahl, Jonas Lindgren och Alexander Björnström.

Uppdaterad: