Nyheter

 • Nya telefontider

  Under perioden 31 maj till 3 september har vi ändrade telefontider.

 • Den 1 maj 2021 höjs medlemsavgiften till 140 kronor i månaden

  I samband med pandemin beslutade regeringen snabbt om en rad förbättringari arbetslöshetsförsäkringen. Den högsta dagpenningen höjdes från 910 kronor till 1 200 kronor om dagen.

 • Tillfälliga regler under 2021

  På grund av covid-19 infördes under 2020 en del förstärkningar i arbetslöshetsförsäkringen. Vilka tillfälliga regler är kvar och vilka försvinner?

 • Höjt ersättningstak från dag 101

  Igår presenterade regeringen ytterligare beslut om höjt ersättningstak för a-kassan från och med den 29 juni 2020.

 • Regeringen lättar upp villkoren i a-kassan tillfälligt

  Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

 • Permittering

  På grund av coronaviruset har en del arbetsgivare helt eller delvis permitterat sina anställda. Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad.  

 • Månadsuppgifter

  Du som har fått ersättning från oss någon gång under 2018 har i dagarna fått en kontrolluppgift från oss. Detta är den sista kontrolluppgiften vi skickar ut. Från och med 2019 ersätts de årliga kontrolluppgifterna av månadsuppgifter.

Uppdaterad: