Nyheter

  • Regeringen vill förbättra a-kassan
    • Nyheter

    Regeringen har aviserat ett antal förbättringsförslag för arbetslöshetsförsäkringen kommer att presenteras i höstbudgeten för 2017. Bland förslagen finns en mer generös deltidsbegränsning, en lösning på pensionssamordning vid förtida uttag, och en re...

  • Kallelse till val av ombud
    • Nyheter

    Elektrikernas arbetslöshetskassa kallar sina medlemmar till val av stämmoombud.

Uppdaterad: