Nyheter

  • Regeringen lättar upp villkoren i a-kassan tillfälligt

    Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

  • Permittering

    På grund av coronaviruset har en del arbetsgivare helt eller delvis permitterat sina anställda. Du kan inte få ersättning från a-kassan när du är permitterad.  

  • Månadsuppgifter

    Du som har fått ersättning från oss någon gång under 2018 har i dagarna fått en kontrolluppgift från oss. Detta är den sista kontrolluppgiften vi skickar ut. Från och med 2019 ersätts de årliga kontrolluppgifterna av månadsuppgifter.

Uppdaterad: