Om webbplatsen och dina rättigheter

I dina kontakter med oss kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

När du besöker vår webbplats lagras en textfil på din dator för att underlätta för dig nästa gång du besöker vår webbplats och för att vi ska kunna se hur vår webbplats används. Sådana textfiler kallas kakor (cookies). Du kan själv göra inställningar i din webbläsare om du inte vill att den ska spara några kakor.

Vi på Elektrikernas a-kassa hanterar flera olika typer av personuppgifter för att vi ska kunna ta hand om ditt ärende, vare sig det gäller ditt medlemskap eller ditt ärende när du är arbetslös. All information som handlar om en enskld person räknas som personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).

När du lämnar dina uppgifter till oss är de att betrakta som inkommen handling. De omfattas då av de bestämmelser som gäller för hantering av allmän handling hos myndighet. Vår användning av dina uppgifter regleras bland annat av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Uppgifter som begärs ut sekretessprövas alltid

Vi för inte dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte, men vi är skyldiga att lämna ut uppgifter i en inkommen handling enligt offentlighetsprincipen. Undantaget är om uppgifterna är sekretessbelagda. Därför sekretessprövar vi varje uppgift som begärs utlämnad innan den lämnas ut.

Informationsutbyte med andra

Vi kan hämta personuppgifter från andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och andra a-kassor om det behövs i ditt ärende.

Eftersom du måste betala skatt på den ersättning du får från oss lämnar vi uppgifter om utbetald ersättning till Skatteverket. Alla utbetalningar du får går via Swedbanks utbetalningssystem. Därför lämnar vi också uppgifter till dem.

Polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan vi lämna ut uppgifter om din ersättning till bland annat Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.

Om vi misstänker bidragsbrott är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

Du har rätt till information om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas av oss. En gång per år kan du få ut uppgifterna kostnadsfritt från oss. En begäran om ett utdrag görs skriftligen i ett brev som du skickar till oss.

Du kan begära rättelse

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas av oss, i det fall en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Hör av dig till oss och berättar vilken uppgift du vill ha rättad och hur rättningen ska göras. Det gör du via e-post eller genom att skriva oss ett brev.

Vad är en kaka (cookie)?

Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i kakan. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. I stället är det kakan som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla kakan ut mot en ny i din dator.

Kakor på Mina sidor

Mina sidor (där du bland annat registrerar dina kassakort) används temporära kakor, så kallade sessionscookies. Vid besök i Mina sidor skickas kakan mellan användarens dator och Mina sidors webbserver för att bland annat underlätta navigering. Kakan försvinner efter avslutat besök.

Mina sidor sparar ingen personlig information via kakor och information om besökaren kan inte spåras.

Vill du undvika kakor?

Om du vill undvika kakor är det enklaste sättet att du ändrar i inställningarna för internetsäkerhet i den webbläsare du använder.

I till exempel Internet Explorer kan du under menyn "Verktyg" och menyvalen "Internetalternativ", "Säkerhet" och "Anpassad nivå" välja att inte låta cookies lagras på din dator. Du kan också välja att varje gång bli tillfrågad om du accepterar en kaka innan en sådan lagras i din dator.

Lagen om elektronisk kommunikation

För mer information om lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) kan du besöka Post- och telestyrelsens hemsida, pts.se.

 

Uppdaterad:
Kategorier: